Aantal jonge starters daalt ruim 20 procent

 

Aantal jonge starters daalt ruim 20 procent

 

Vooral jonge starters hebben het moeilijk op de koopwoningenmarkt, dat blijkt uit een onderzoek van Woningmarktcijfers.nl. In de eerste negen maanden van 2011 kochten 14.500 kopers in de leeftijd tot 25 jaar een koopwoning. In dezelfde periode van 2009 waren dat er nog 18.400, de daling bedraagt ruim 21 procent.

In 2009 vonden 20,3 procent van alle transacties binnen deze groep plaats, nu is dat nog slechts 16,4 procent. In de leeftijdsklasse 25-35 jaar is het niet veel beter. Hier daalde het aantal transacties ten opzichte van 2010 met 7 procent van 37.200 naar 34.500. Beide groepen samen zijn nu goed voor 55,3 procent van alle transacties, in 2009 was dat nog 60,4 procent.

De kopersgroep in de leeftijdsklasse van 35-55 jaar bleef de afgelopen jaren met gemiddeld 30.000 transacties (30 procent marktaandeel) op peil. Uit onderzoek blijkt verder dat de leeftijdsklasse boven 55 jaar, met 10 procent weliswaar de kleinste groep vormt, maar aan belang wint. In 2011 kocht deze groep 9.200 woningen, tegenover 7.200 in 2009. Senioren zijn dus duidelijk actiever geworden, het aantal transacties nam met 27 procent toe. In de eerste negen maanden van 2011 werden 88.659 bestaande woningen verkocht, 3,7 procent minder dan in dezelfde periode van 2010. De belangrijkste oorzaak is het afhaken van jonge kopers, aldus Woningmarktcijfers.nl, dat het onderzoek baseert op cijfers van het Kadaster.

Volgens de onderzoekers is de gedaalde leenquote begin dit jaar als belangrijkste oorzaak voor de afname van jonge kopers. 'Met hetzelfde inkomen kon van het ene op het andere moment 20.000 tot 30.000 euro minder worden geleend. De daling van de overdrachtsbelasting medio dit jaar is positief, maar kan deze afname niet goedmaken. Kopers tot 25 jaar betalen gemiddeld 175.000 euro voor een koopwoning, voor de groep 25-35 jaar ligt deze op 227.000 euro. Kopers in de leeftijdsklasse 35-45 leggen gemiddeld 295.000 euro op tafel, daarna maakt de leeftijd niet meer zo veel uit: alle kopers boven 45 jaar betalen gemiddeld 265.000 euro. De afname van het aantal jonge kopers met gemiddeld de laagste koopsom is er mede oorzaak van dat de gemiddelde koopsom als zodanig nog stijgt, terwijl de PBK index van het CBS voortdurend een daling laat zien. In 2011 betalen alle kopers samen gemiddeld 242.500 euro voor een koopwoning, 1,3 procent boven het gemiddelde van het jaar 2010', aldus Woningmarktcijfers.

 

 

..

Uw Polissen bij Nh1816 inzien ?


Klik op de onderstaande afbeelding en log in met de codes die op het door u ontvangen pasje staan.