Vanaf 1 juli 2011 gewijzigde btw-regels voor priv├ęgebruik auto

Vanaf 1 juli 2011 gewijzigde btw-regels voor privégebruik auto
 

Samenvatting

Per 1 juli 2011 gelden andere btw-regels ingeval een ondernemer of een werknemer de auto van de zaak in privé gebruikt. In verband met deze wijziging heeft staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs een nieuw besluit uitgebracht dat zijn voorganger uit 2009 vervangt. Volgens de regels vanaf 1 juli 2011 kwalificeert privégebruik van een auto van de zaak door de ondernemer of werknemer zonder dat daarvoor een vergoeding tegenover staat als een belaste dienst. Woon-werkverkeer geldt voor de omzetbelasting daarbij óók als privégebruik. De verschuldigde btw wegens het privégebruik van de auto van de zaak bedraagt in beginsel 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de betreffende auto. Dit percentage mag evenredig worden herrekend naar het aantal dagen in het jaar dat de auto mede voor privédoeleinden ter beschikking staat. De intrekking van het besluit uit 2009 leidt ertoe dat de in dat besluit opgenomen regelingen voor specifieke gevallen zijn komen te vervallen. Tot deze regelingen behoren: de autodealerregeling, de regeling ‘vervoerbewijzen’ en de regeling ‘auto gekocht zonder aftrek van btw’. De staatssecretaris geeft daarbij aan dat zal worden bezien of bepaalde regelingen -en met name voor bestelauto’s- opnieuw moeten worden getroffen of dat daarvoor gelijksoortige regels zullen komen.

 

Volledig artikel

Op 17 juni 2011 kondigde staatssecretaris Weekers van Financiën aan dat per 1 juli 2011 de btw-regelgeving voor het corrigeren van de btw-aftrek op privégebruik van de auto van de zaak door personeel en ondernemers zou worden gewijzigd. Deze wijziging heeft inmiddels zijn beslag gekregen. In verband daarmee heeft de staatssecretaris onlangs een nieuw besluit uitgebracht dat zijn voorganger van 9 februari 2009  vervangt.

Volgens de regels vanaf 1 juli 2011 kwalificeert het privégebruik van een auto van de zaak door de ondernemer of werknemer zonder dat daarvoor een vergoeding tegenover staat als een belaste dienst. De staatssecretaris neemt in het besluit het standpunt in dat de kwalificatie ‘belaste dienst’ ook geldt voor door de ondernemer ingekochte diensten zoals operational lease. Woon-werkverkeer geldt voor de omzetbelasting daarbij óók als privégebruik. De verschuldigde btw wegens het privégebruik van de auto van de zaak bedraagt in beginsel 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de betreffende auto. Dit percentage mag evenredig worden herrekend naar het aantal dagen in het jaar dat de auto mede voor privédoeleinden ter beschikking staat. Deze btw-correctie moet in het laatste btw-tijdvak van het kalenderjaar plaatsvinden.

De intrekking van het besluit uit 2009 leidt ertoe dat de in dat besluit opgenomen regelingen voor specifieke gevallen zijn komen te vervallen. Tot deze regelingen behoren: de autodealerregeling, de regeling ‘vervoerbewijzen’ en de regeling ‘auto gekocht zonder aftrek van btw’. De staatssecretaris geeft daarbij aan dat zal worden bezien of bepaalde regelingen -en met name voor bestelauto’s- opnieuw moeten worden getroffen of dat daarvoor gelijksoortige regels zullen komen.

Bron: Ministerie van Financiën, 29-6-2011, nr. BLKB 2011/1233M (gepubliceerd 30-6-2011). 

..

Uw Polissen bij Nh1816 inzien ?


Klik op de onderstaande afbeelding en log in met de codes die op het door u ontvangen pasje staan.