Bedrijfsprofiel

Wie zijn wij?
Wij zijn adviseurs op het gebied van hypotheken, verzekeringen en andere financiële diensten. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

Onze diensten
Wij adviseren op het gebied van:

1. Schadeverzekeringen. Met een schadeverzekering kunt u de schade vergoed krijgen wanneer bijvoorbeeld uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan een reisverzekering, autoverzekering, brandverzekering etc.

2. Sommenverzekeringen. Deze verzekeringen keren een bepaald bedrag uit als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

3. Levensverzekeringen. Een gecombineerde levensverzekering waarmee u de hypotheek aflost, spaart voor een aanvullend pensioen, de studie voor uw kind of andere toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering.

4. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.

5. Consumptieve kredieten. Onverwachte uitgaven, een vakantie of een verbouwing. Soms heeft u gewoon extra geld nodig. Als u dat op dit moment even niet heeft, kan een krediet uitkomst bieden.

6. Sparen. Sparen staat voor zekerheid: niet alleen ontvangt u de ingelegde gelden altijd terug, maar vaak staan ook de rente-inkomsten vooraf vast.

7. Bedrijfsadministraties. Wij verzorgen uw administratie en daarbij behorende omzet- en /of loonbelastingaangiftes zodat u uw tijd aan uw bedrijf kunt besteden. De jaarstukken worden gemaakt volgens de richtlijnen die de wet daaraan stelt. Het begeleiden van startende ondernemers is ons eveneens op het lijf geschreven.

8. Belastingzaken: De aangiftes inkomstenbelasting voor particulieren verzorgen wij middels onze geavanceerde software en een directe internetverbinding met de Belastingdienst . Ons kantoor is tevens bij de Belastingdienst ingeschreven als Belastingconsulent.

9. Pensioenen: De meeste mensen bouwen via de werkgever een stukje pensioen op, echter, in de meeste gevallen is dat niet afdoende. Wij kunnen u een advies op maat geven om uw pensioen bij te verzekeren.
Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.

Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.
Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Onze bereikbaarheid en openingstijden
Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:
Onze adresgegevens: Voorstraat 8, 3258 BA Den Bommel.
Ons telefoonnummer: 0187 – 619929

Wij zijn op werkdagen geopend van 9.00 tot en met 17.00 uur. Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummer: 06 – 207 496 33.
Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan de volgende ochtend teruggebeld.

Zoeken op onze site

Uw Polissen bij Nh1816 inzien ?


Klik op de onderstaande afbeelding en log in met de codes die op het door u ontvangen pasje staan.